Werkwijze

De Kinderpraktijk werkt met een zorgvuldig tot stand gekomen stappenplan bij het bieden van hulp aan u en uw kind. Onze werkwijze is als volgt:

1. Aanmelding
De eerste stap heeft u al genomen: u heeft namelijk besloten om hulp te vragen bij de ontwikkeling en de opvoeding van uw kind. U kunt zich telefonisch, via de mail of via de website aanmelden.
• Telefonisch: 035 – 74 40 238. Wij zijn telefonisch goed bereikbaar. Indien wij met cliënten bezig zijn kunnen wij op dat moment de telefoon niet beantwoorden. U kunt een bericht achterlaten met uw telefoonnummer. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.
• Aanmelden via de mail: info@kinderpraktijkhippo.nl. Als u een mail stuurt met daarin uw telefoonnummer en wanneer u het beste bereikbaar bent dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
• Via het aanmeldformulier op deze website.

2Intakegesprek

Bij de aanmelding wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U ontvangt een informatiepakketje thuis met daarin de uitnodiging voor het intakegesprek, een vragenlijst en een opsomming van de verschillende zaken die u ingevuld naar het gesprek mee dient te nemen. Het intakegesprek is een soort van informatie uitwisseling waarin we dieper in gaan op uw vragen. Het gesprek doen wij bij voorkeur met beide ouders en duurt over het algemeen een uur.

Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Klachten (Wat zijn de aandachtspunten, welke klachten zijn er, wat is het beloop van de klachten etc.?)
• Sterke kanten (Wat gaat er goed?)
• Beïnvloedende factoren (Op school of thuis).
• Hulpvraag (Waar zoekt u of uw kind hulp bij?)
• Behandeldoel (Wat wilt u en uw kind met de behandeling bereiken?)
• Ontwikkelingsgeschiedenis (Hoe is de ontwikkeling verlopen vanaf de geboorte? Voorbeelden zijn de gezondheid, motorische ontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling).

3. Onderzoek
Indien verder onderzoek wenselijk is, zal een vervolgafspraak gemaakt worden voor één of meerdere onderzoeksmomenten. Er wordt kennis gemaakt met uw kind en met hem of haar gepraat over waar het zelf tegenaan loopt.
De onderzoeken vinden in principe altijd plaats bij de Kinderpraktijk. Mochten er redenen zijn waarom het beter is om ergens anders af te spreken, bijv. thuis of op school, dan kan hier in onderling overleg uiteraard ook voor worden gekozen.
Daarnaast kan de situatie nader bekeken worden door bijv. thuis of op school in de klas te observeren. Op deze manier wordt er informatie verzameld van verschillende informanten en er wordt op een objectieve manier gekeken hoe het kind zelfstandig functioneert en hoe het omgaat met sociale situaties.

4. Adviesgesprek

Na het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats met u als ouders. In één of meerdere gesprekken wordt de uitkomst van het onderzoek besproken en er worden adviezen gegeven over de mogelijkheden om de klachten van uw kind te verhelpen. We bekijken samen of, en zo ja, welke hulp gewenst is. Naar aanleiding van elk onderzoek dat gedaan is wordt een schriftelijke rapportage geschreven. Dit verslag wordt besproken tijdens het adviesgesprek en dit krijgt u 1 á 2 weken later thuis gestuurd.
Na de schriftelijke rapportage kan, indien gewenst, een gesprek op school plaatsvinden. U stelt zelf de school hiervan op de hoogte en wij maken de afspraak voor het gesprek. Eén of beide ouders zijn bij het schoolgesprek aanwezig.


5. 
Behandelplan
Het intakegesprek, het onderzoek en een eventuele observatie zijn de basis voor een persoonlijk behandelplan. De gekozen aanpak wordt samen bekeken en hangt o.a. af van uw specifieke omstandigheden en uw voorkeur voor behandeling. Het aantal benodigde behandelingen is ook afhankelijk van de problematiek. Er kan bijv. gekozen worden voor begeleiding van het kind, ouderbegeleiding of een combinatie van beide. Er kan psycho-educatie worden gegeven (op een educatieve of opvoedkundige wijze informatie geven). Er kunnen handelingsadviezen (tips en trucs) worden gegeven hoe het beste om te gaan met uw kind thuis en/of op school.

6. Begeleiding
In deze gesprekken maken we nader kennis met elkaar en gaan we aan de slag met het probleem. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden vindt dit ongeveer om de week plaats en met ouders en/of het kind/de jongere.
Bij de gesprekken met kinderen/jongeren is het belangrijk dat het kind/de jongere zich op zijn of haar gemak voelt. Daarom is het van belang om te vermelden dat wij ervoor kiezen om niet na elke afspraak terug te koppelen wat er is gebeurd of gedaan om op deze manier geen ‘klikspaan’ te zijn en de sfeer veilig te houden. Uiteraard mag uw kind wel zelf vertellen over het gesprek als hij of zij dat wil. Als er iets is gebeurd of gezegd waarvan het van belang is dat u dit wel weet stellen wij u hiervan telefonisch op de hoogte.

7. Voortgangsgesprek
Zonodig tijdens en/of na de behandeling bespreken we met u als ouders hoe het gaat met de training en/of de gesprekken. In een voortgangsgesprek bespreken we hoe het gaat en ook waar nog aandachtspunten liggen, wat u er zelf aan kunt doen of hoe u uw kind het beste kunt ondersteunen om als gezin weer zelfstandig verder te kunnen. Thuis moeten ouders en kinderen er immers ook samen het beste van maken.

Top