Cogmed Werkgeheugen Training

Tegenwoordig zijn kinderen snel afgeleid en hebben ze moeite om zich te concentreren. De Cogmed Werkgeheugen Training biedt uitkomst: De training is gericht op het verbeteren van het werkgeheugen, de aandacht en de concentratie bij kinderen, jongeren en volwassenen. De training is effectief bewezen en gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kan thuis worden gedaan met begeleiding op afstand.

Hoe werkt de Cogmed Werkgeheugen Training?
• Cogmed vindt thuis of op school op de computer plaats. Dit gebeurt onder begeleiding van een volwassene, dit kan een ouder zijn maar ook bijv. een remedial teacher op school.
• De training duurt 5 weken, 5 dagen per week, 30-45 minuten per dag. Dus in totaal 25 trainingen. Jonge kinderen tot 7 jaar trainen korter. Elke dag worden de oefeningen wat moeilijker naarmate de vaardigheden zich ontwikkelen. Slechts 5 weken trainen zal al bijdragen aan een betere werkhouding en schoolprestaties.
• Kinderpraktijk HiPPO zorgt voor deskundige begeleiding (aan huis of bij de Kinderpraktijk). Er is wekelijks telefonisch contact met de gecertificeerde coach die de training volgt via internet.

Voor wie is de Cogmed Training geschikt?
De Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma met als doel het concentratievermogen te verbeteren, controle te krijgen over impulsief gedrag en probleemoplossend vermogen sterk te verbeteren. Door het volgen van dit programma traint uw kind het werkgeheugen. Er zijn drie programma’s voor verschillende leeftijden:
• Jonge kinderen van 3 tot 7 jaar
• Jeugd van 7 tot 17 jaar
• 18 jaar en ouder
De Kinderpraktijk richt zich op alle groepen (kinderen en jongeren tot ongeveer 23 jaar).

Wat is het werkgeheugen?
Het werkgeheugen zorgt ervoor dat je informatie voor korte tijd in je hersenen opslaat, je kunt concentreren op een handeling en onthoudt wat je na die handeling moet doen. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen om verschillende handelingen uit te voeren zoals het onthouden van instructies, oplossen van problemen, controle houden over impulsen en het vasthouden van concentratie. Het werkgeheugen wordt bijv. non-stop gebruikt bij rekensommen, begrijpend lezen en zelfstandig werken. Problemen in het werkgeheugen komen veel voor bij kinderen met ADHD, dyslexie of leerproblemen.

Cogmed is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar met een niet goed functionerend werkgeheugen die:
• Concentratieproblemen ervaren
• Snel afgeleid zijn
• Moeite hebben met het starten en/of afmaken van dingen
• Instructies niet onthouden en/of opvolgen
• Vaak niet opletten
• Veel zitten te dromen
• Steeds om hulp vragen
• Opdrachten vergeten
• Druk en onrustig zijn
• Moeite hebben met gestructureerd werken
• Slecht kunnen plannen, vooruit denken en geen goed tijdsbesef hebben
• Moeite hebben met het onderdrukken van impulsen
• Moeite hebben met luisteren naar anderen en het op een gepaste wijze reageren
• Leerproblemen hebben, zoals moeite met begrijpend lezen/rekenen
• De diagnose ADHD of ADD (met of zonder medicatie) hebben

De werkwijze is als volgt:
Begingesprek. Na aanmelding vindt er, voorafgaand aan de training, een gesprek plaats met ouders waarbij de klachten besproken worden en nog eens goed gekeken wordt of uw kind baat bij de behandeling kan hebben. Het gesprek wordt aangevuld met vragenlijsten en eventueel één of meerdere onderzoeken.
Startsessie. In deze sessie wordt het programma geoefend en zullen er afspraken gemaakt worden over de trainingstijden en de contactmomenten.
Training van 5 weken. Elke week worden de trainingsresultaten met u besproken in een (telefonische) coachsessie.
Afronding en vervolg. 5 weken nadat de training is afgelopen wordt met u de behandeling geëvalueerd middels een gesprek en vragenlijsten. U krijgt een rapportage van de behandeling. Uw kind kan vervolgens nog 100minisessies doen om de resultaten vast te houden.
Follow-up. Vijf of zes maanden na de training wordt er (telefonisch) contact met u opgenomen en wordt er gevraagd naar het effect van de behandeling op langere termijn.

Trainingseffecten
Uit gedegen wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de training o.a. effectief is bij AD(H)D, kinderen met leerproblemen, herstel na een hersenbloeding of chemokuur en herstel na een ernstige depressie. Bij ruim 80% van de deelnemers leidt dit tot:
• Beter concentratievermogen
• Betere school- en/of werkresultaten door een betere concentratie
Verbetering in het begrijpend lezen en oplossen van wiskundige problemen
• Betere controle over impulsief gedrag
• Beter in staat om problemen op te lossen
• Verbeterd doorzettingsvermogen tijdens het uitvoeren van taken waarbij veel moet worden nagedacht
De effecten kunnen tot enkele maanden na de training nogverder toenemen.

Voorwaarden
Motivatie en doorzettingsvermogen zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle training. Bij kinderen is het extra van belang dat ze door hun ouders/omgeving ondersteund worden bij de training. Verder moet u beschikken over een computer met internetverbinding en over een rustige trainingsomgeving.

Vergoeding
Vanaf 2012 wordt de Cogmed Werkgeheugen Training volledig vergoed door o.a VGZ vanuit de basisverzekering. Financiering is ook gebruikelijk vanuit een PGB of een rugzak. De kosten van het basispakket bedragen € 950,-  (
dit is incl. BTW, de licentie van het sofware programma, begingesprek, startsessie, 5 weken durende training, wekelijkse telefonische coaching, afronding, rapportage van de behandeling en follow-up). In de prijs is inbegrepen dat het nog mogelijk is om 5 extra trainingsdagen en 100 minisessies te doen om zo de behaalde resultaten vast te houden. Eén minisessie kost maar 10 tot 15 minuten per dag, tweemaal per week.

Aanmelden
De Cogmed Werkgeheugen Training kan het gehele jaar gevolgd worden. Indien gewenst ook tijdens de zomermaanden. Zo profiteert uw kind optimaal van de training in het nieuwe schooljaar. Wanneer u meer informatie wilt en/of wilt aanmelden voor een gesprek om te bepalen of deze training geschikt is, dan kunt u contact opnemen met Kinderpraktijk HiPPO. Het telefoonnummer is: 035 – 74 40 238 of via de e-mail info@kinderpraktijkhippo.nl

Meer informatie over Cogmed Werkgeheugen Training?
www.beterbrein.nl 
www.cogmed.com

N.B
De Cogmed Werkgeheugen Training is niet bedoeld ter vervanging van medische hulp of als vervanging van voorgeschreven medicatie. Wetenschappelijk onderzoek naar deze methode heeft sterk verbeterde resultaten bewezen, maar de effecten en resultaten per individu kunnen nooit worden gegarandeerd en kunnen per individu verschillen.

Top