Wanneer aanmelden

Er zijn verschillende redenen waarom u kunt aankloppen bij Kinderpraktijk HiPPO. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende klachten en problemen waarmee ouders en kinderen naar de Kinderpraktijk komen. Kinderen en jongeren die thuis of op school moeilijkheden hebben met zichzelf of met anderen en die daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, kunnen bij ons terecht. Ook ondersteunen wij ouders bij vragen over opvoedings- en gezinsproblemen.

Te denken valt aan:
School- en leerproblemen, zoals plannen van huiswerk en andere activiteiten, motivatie, faalangst en uitstelgedrag, gedrag in de klas, negatieve aandacht vragen, niveaubepalingen (IQ), (hoog)begaafheid, niet naar school willen, beginnen op de basisschool, overstap basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en oriëntatie studie- en beroepskeuze.
Gedragsproblemen, zoals ADHD/ADD, autisme, PDD-NOS, Oppositioneel Opstandig Gedrag (bijv. concentratieproblemen, moeite met veranderingen, agressief gedrag, driftbuien).
Sociale problemen, zoals onvoldoende sociale vaardigheden en inzicht, moeite met het sluiten en onderhouden van vriendschappen, pesten en gepest worden enz.
Emotionele klachten, zoals onzekerheid, weinig zelfvertrouwen en weinig weerbaar, teruggetrokken gedrag, vermijdend- en uitstelgedrag, faalangst en een te hoog streefniveau, fobieën, angstklachten, dwangklachten, tics en (over)gevoeligheid. Het kan ook gaan om schuldgevoelens, piekeren, spanning en stress, somberheid (depressiviteit), boosheid, omgaan met echtscheiding en rouw- en verliesverwerking enz.
Lichamelijke klachten, zoals slaap- en eetproblemen, spanningsklachten en lichamelijke klachten zonder medische oorzaak (bijv. hoofdpijn, buikpijn, moeheid).
Opvoedings- en gezinsproblemen, zoals ouder/kind relatie en de hechting, relaties met broertjes en zusjes, communicatieproblemen, negatieve aandacht vragen, moeite met het aanvaarden van gezag (ongehoorzaam, opstandig, brutaal), gebrek aan grenzen of rolomdraaiing en overbelasting (emotioneel en fysiek). Het kan ook gaan om fasegebonden problematiek (bijv. puberteit), echtscheiding en co-ouderschap en de invloed van de eigen opvoeding op de relatie met de kinderen.

Wat wij niet kunnen bieden:
• Crisisopvang of 24-uurs zorg
• Rechtszaken
• Verslaving

Bij twijfel kunt u altijd even bellen voor overleg.

Top