Betalingsvoorwaarden

In het eerste gesprek vragen we u een behandelingsovereenkomst te ondertekenen.

De factuur wordt aan de cliënt of diens vertegenwoordigers gericht. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan via een bankoverschrijving of contant geschieden.

De betalingsplicht ligt bij u als ouders van het kind/de jongere. U kunt de factuur indienen bij de ziektekostenverzekeraar. De Kinderpraktijk is niet verantwoordelijk voor de beslissing van uw zorgverzekeraar over het wel of niet vergoeden van de factuur. De betalingsplicht aan Kinderpraktijk HiPPO staat los van eventuele vergoedingen door de verzekeraar.

Na het verstrijken van de betalingstermijn volgt een betalingsherinnering. Indien deze niet binnen 14 dagen wordt betaald, zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening.

Het is mogelijk dat onderzoek of behandeling door een school of instelling betaald wordt. In dat geval geldt bovenstaande voor deze school of instelling.

U afspraak afzeggen/verzetten kan natuurlijk altijd een keer gebeuren, maar bel of mail uw afspraak wel 24 uur van te voren af. Bij te laat afzeggen moeten wij de kosten helaas in rekening brengen.

Facturen voor behandelingen versturen we maandelijks.
Facturen voor onderzoek versturen we na de afronding van het onderzoek.

Extra gesprekken die we op uw verzoek met andere betrokkenen (bijv. met school) voeren, brengen we bij u in rekening.

Telefonisch of e-mailcontact is gratis voor zover het gaat om een kort overleg of over het maken van een afspraak. Wanneer het gaat om behandelcontact, geldt het normale uurtarief.

Wij hanteren de betalings- en algemene voorwaarden zoals opgesteld door NVO. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden NVO.

Top