Braingame Brain Training

Braingame Brain is een goed onderbouwde, uitdagende, motiverende, kortdurende, thuis toepasbare behandeling voor het kind zelf. Het is een trainingsprogramma dat de executieve functies bij kinderen met AD(H)D traint. Het is een mooie behandeling via een computer ’game’ (virtuele wereld). De hersenen worden gestimuleerd zodat kinderen met ADHD informatie beter en langer kunnen onthouden en vasthouden, sneller op hun rem staan is en makkelijker kunnen omschakelen van de ene naar de andere situatie. De hersenen worden getraind door bepaalde oefeningen.

Hoe werkt de Braingame Brain training?
• Braingame Brian is een uitdagende training vol game-elementen die de volgende drie executieve functies traint:
Werkgeheugen (verondersteld geheugen dat de input als het ware ‘vasthoudt’).
Inhibitie (het vermogen om impulsen te onderdrukken).
Cognitieve flexibiliteit (het schakelen tussen verschillende taken die ook om verschillend gedrag vragen).
• Door de mooi vormgegeven spelwereld rondom de trainingstaken worden kinderen uitgedaagd de taken uit te voeren.
• De training bestaat uit 25 (thuis-)sessies van ongeveer 30-45 minuten in een periode van 6 weken (vier sessies per week). Elke sessie bevat twee trainingsblokken van elk ongeveer 15 minuten, waarin de drie executieve functies worden getraind.
• Gedurende de training zullen kind en ouders worden begeleid door de gecertificeerde trainer van Kinderpraktijk HiPPO.

Voor wie is de Braingame Brain training geschikt?
De training is voor kinderen met AD(H)D, die ondanks de hulp van ouders, leerkrachten en soms medicatie toch nog vaak taken niet zo goed kunnen uitvoeren, afgeleid worden, dingen vergeten of het moeilijk vinden rustig te reageren. De kinderen kunnen daar zelf ook veel last van hebben. Van kinderen met AD(H)D is bekend dat een aantal van de executieve functies minder sterk zijn ontwikkeld.
De Braingame Brian training is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Afhankelijk van deinteresses van het kind kan de training ook voor oudere kinderen worden ingezet. Voor jongere kinderen is het nog een beetje te moeilijk en bij oudere kinderen sluit de spelwereld wat minder goed bij hun belevingswereld aan.

Wat zijn de executieve functies?
Tijdens de training wordt er gewerkt aan de cognitieve vaardigheden. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is. De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn de executieve functies. Dit zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken uit te voeren, zoals het nemen van beslissingen, plannen en het omgaan met informatie. Iedereen heeft deze vaardigheden nodig in het dagelijks leven. In de training wordt er gewerkt aan het werkgeheugen (verondersteld geheugen), de inhibitie (impulscontrole) en de cognitieveflexibiliteit (mentaal schakelen).

De werkwijze is als volgt:
• Het is noodzakelijk dat er psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden voordat de training kan worden gestart waarbij de problemen op het gebied van executieve functies zijn vastgesteld.
• Er vindt eerst een intakegesprek plaats als dit onderzoek al elders plaats heeft gevonden.
• Er wordt ook aandacht besteed aan andere relevante interventiestrategieën: de training is niet ontworpen om als enige behandeling te worden ingezet. De ouders dienen voorafgaand aan de training en na afloop van de training enkele specifieke vragenlijsten in te vullen.
• Het spel wordt geïnstalleerd op de computer thuis door de Kinderpraktijk. De trainer geeft instructies aan het kind en zal daarna meestal nog twee sessies bijwonen.
Training van 6 weken.
• Er vindt een evaluatiegesprek plaats na de training om het effect van de training te bespreken.

Informatie voor kinderen
Braingame Brian draait om het jongetje Brian. Hij is uitvinder en is net verhuisd. In de speelwereld lopen familieleden en andere personen rond die een probleem hebben waarvoor hij een oplossing moet bedenken. Brian maakt steeds meer vrienden en kan de problemen steeds beter oplossen door hele bijzondere machines te bouwen.
De spelwereld begint in een dorp en breidt zich uit naar andere spelwerelden, waartoe Brian toegang krijgt als hij de trainingstaak goed doorloopt. Elk voltooid blok van drie executieve functietaken resulteert in een verandering in de spelwereld: problemen worden opgelost met behulp van door Brian bedachte machines, die zichtbaar worden na elke executieve functietraining. Hoe verder in het spel, hoe meer personages in de spelwereld verschijnen en hoe blijer deze worden. Het individueel trainingsniveau past zich aan het prestatieniveau van kind aan.

Trainingseffecten
De eerste resultaten van effectonderzoek naar deze training in de praktijk zijn positief. Niet alleen op de getrainde taken zelf gaan de kinderen significant vooruit, maar ook hun cognitieve vaardigheden verbeteren. Daarnaast nemen volgens de rapportage van hun ouders hun ADHD-gedragskenmerken af. Alle 8 t/m 12 jarige kinderen vinden de spelwereld cool: 25% het spel heel leuk, 50% vindt het spel leuk, en 25% heeft het moeilijk. Kinderen die uitvallen blijken een zeer lage motivatie te hebben en hun ouders kunnen geen ondersteuning bieden.

Voorwaarden voor deelname (en succes) zijn met name:
• Het kind is zelf gemotiveerd om het executief functioneren te verbeteren.
• De ouders zijn in staat en gemotiveerd om ook zelf tijd te reserveren om tijdens de training ondersteuning te (kunnen) bieden.
• Indien er sprake is van medicatie, dan is deze ingesteld.
• Er is een ruimte thuis om te trainen/gamen, waar er zo weinig mogelijk afleiding is (dus niet in de huiskamer).
• Gedurende ongeveer 6 weken minimaal 4 maalper week trainen/gamen, op in principe vooraf vastgestelde tijden.
Daarnaast is het van belang dat de computer waarop het spel gespeeld wordt, voldoende capaciteit heeft. De meeste recente spelcomputers voldoen aan de vereiste specificaties.

Vergoeding
De kosten voor de training zelf bedragen € 250,- , als bijdrage in de ontwikkelingskosten van het softwareprogramma en het wetenschappelijk onderzoek van de Stichting Gaming and Training. Afhankelijk van het contract dat de zorgverzekeraar van de ouders heeft wordt de training (grotendeels) vergoed.

Aanmelden
De Braingame Brain training kan het gehele jaar gevolgd worden. Indien gewenst ook tijdens de zomermaanden. Zo profiteert uw kind optimaal van de training in het nieuwe schooljaar. Wanneer u meer informatie wilt en/of wilt aanmelden voor een gesprek om te bepalen of deze training geschikt is, dan kunt u contact opnemen met Kinderpraktijk HiPPO. Het telefoonnummer is: 035 – 74 40 238 of via de e-mail info@kinderpraktijkhippo.nl

Meer informatie over de Braingame Brain training?
Klik op de folder voor ouders voor nog meer informatie over de Braingame Brain Training.

www.gamingandtraining.nl
Een demo-filmpje kunt u downloaden en bekijken op deze site (onder het kopje ‘Spelwereld’ in de tekst).

Top