Samenwerking

Om alle hulpvragen te kunnen beantwoorden werkt Kinderpraktijk HiPPO  breed samen met verschillende disciplines. Afhankelijk van de vraagstelling wordt er samengewerkt met scholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, huisartsen, neuropsychologen, een kinder- en jeugdpsychiater, verwijzende instanties uit het onderwijs, de GGZ  en andere eerste- en tweedelijnspraktijken. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere disciplines in de regio die gespecialiseerd zijn in aanvullende diensten zoals logopedisten, kinderfysiotherapeuten en huiswerkbegeleidingsinstituten.

Top