Onderzoek laten doen

Onderzoek doen heeft verschillende doelen:
• Vaststellen waar een kind goed in is zodat er gebruikgemaakt kan worden van zijn of haar sterke kanten.
• Vaststellen welke functies problemen opleveren.
• Als er een probleem is, vaststellen hoe ernstig het probleem is.
• Andere problemen die erop lijken, uitsluiten.
• Ouders en leerkrachten helpen om het gehele kind te begrijpen, met zowel diens sterke als zwakke punten. Op deze manier kan het kind beter begeleid worden.

Voordelen aan het laten doen van een onderzoek
Op het eerste gezicht lijkt het misschien een beetje eng, ‘een onderzoek’ laten doen. Toch zijn er vooral voordelen verbonden aan het doen van een onderzoek. Als ouder kent u uw kind het allerbeste, u bent tenslotte de ervaringsdeskundige. Ouders hebben in het ouderschap aparte antennes ontwikkeld, het zogenaamde onderbuikgevoel. U merkt vaak als eerste dat ‘er iets niet helemaal klopt’ en dat uw kind ‘anders’ is dan andere kinderen. Op dit soort momenten is het prettig als een derde persoon objectief naar uw kind kijkt en met u meedenkt.
Als de uitslag van een onderzoek het vermoeden van u als ouder bevestigt dan geeft dit een gevoel van opluchting en erkenning. U voelt zich begrepen en denkt misschien wel ‘zie je nu wel, dat gevoel hadden wij dus ook al.’ U weet als ouder (wellicht eindelijk) wat er aan de hand is en waar u aan toe bent. Doordat u als ouder naar aanleiding van het onderzoek meer inzicht heeft gekregen in uw kind, kunt u uw kind beter begrijpen en dus ook ondersteunen. Dit geeft ouders rust, u hoeft zich niet meer af te vragen wat er met uw kind aan de hand is. Daarnaast zullen de leerkrachten uw kind beter begrijpen en kunnen begeleiden doordat ze nu inzichtelijker hebben wat de sterke en zwakke kanten van uw kind zijn.
Kinderen krijgen door het doen van een onderzoek meer inzicht in zichzelf; ze begrijpen waarom ze zich ‘anders’ voelen dan sommige andere kinderen en waarom anderen hen niet altijd goed begrijpen. Veel ouders voelen de uitslag van het onderzoek ook als een soort van ‘bewijs’. U hoeft zichzelf niet meer constant te verdedigen, de feiten van het onderzoek liggen er. Soms kunnen er ook deuren open gaan, die eerder dicht bleven. Denk bijv. aan het meedoen aan initiatieven die op school genomen worden, in het kader van verbreding en verdieping voor hoogbegaafde kinderen.

Top