Kindertrainingen

De meeste trainingen kunnen zowel als individuele- of groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren plaatsvinden. Ook de leeftijd kan grotendeels worden aangepast omdat alle protocollen eigenhandig op maat worden gemaakt. Elk kind en situatie is tenslotte anders en dus uniek. Er worden dus geen standaard pakketten/modules aangeboden bij Kinderpraktijk HiPPO.

De volgende kindertrainingen worden er aangeboden:
• Leren hoe te leren
• Faalangstreducatietraining
• Weerbaarheidstraining
• Sociale vaardigheidstraining (SOVA training)
• Middelbare school training
• Dyslexie de baas
• Denken + doen = durven

• Vrienden programma
• Doepressiecursus voor adolescenten

Leren hoe te leren
‘Leren leren’ is meer dan ‘studeren’ alleen en gewoon boven de boeken hangen. Kinderpraktijk HiPPO leert scholieren en studenten kennis, vaardigheden en attitudes aan met betrekking tot leren voor een doeltreffend leerpatroon. Wij helpen kinderen om een studiemethode te vinden die bij hun past. Vragen die o.a. aan bod komen zijn: Hoe wordt en blijf je gemotiveerd? Hoe kan je je het beste concentreren? Hoe ga je om met afleiding? Hoe maak je gebruik van je geheugen? Hoe verdeel je je tijd? Hoe stel je een efficiënte studieplanning op? Hoe ga je om met faalangst? Hoe haal je het maximale uit een les? Hoe kan je meer uit een tekst halen? En tot slot, voor de leerlingen in het examenjaar: hoe word jij een echte examenexpert?

Faalangstreducatietraining
De training is erop gericht op kinderen en jongeren te leren omgaan met de angst om te falen. Ze krijgen inzichten en handvatten om de intensiteit van de angst terug te brengen.
Deze training is geschikt voor kinderen en jongeren die bijvoorbeeld blokkeren, bang zijn om fouten te maken, niet met spanning om kunnen gaan, niet met de hoeveelheid leerstof om kunnen gaan, met moeite een voldoende halen, angstig zijn voor toetsen, weinig zelfvertrouwen hebben, negatief denken over zichzelf, snel ontmoedigd zijn of de neiging hebben zaken te gaan ontwijken.

Weerbaarheidstraining
De training richt zich o.a. op het aanleren van de volgende vaardigheden: een weerbare lichaamshouding, weten wie je bent (waar ben je goed en minder goed in en wat past bij je), omgaan met gevoelens (wat voel je en wat kan je doen als je je niet goed voelt), positief denken, nee durven zeggen, eigen mening durven geven, hulp vragen en durven zeggen wat je nodig hebt en sociale vaardigheden.
Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren die bijvoorbeeld niet zo lekker in hun vel zitten, weinig zelfvertrouwen hebben, gepest worden, met tegenzin naar school gaan, weinig aansluiting hebben bij andere kinderen, over zich heen laten lopen en moeilijk om kunnen gaan met vervelende opmerkingen van andere kinderen.

Sociale vaardigheidstraining (SOVA training)
Het doel van deze training is om kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten. Kinderen met problemen op het gebied van sociale vaardigheden reageren vaak op een manier die niet zo handig is in sociale situaties. Uw kind kan bijv. snel ruzie maken, onvoldoende voor zichzelf opkomen, moeite hebben met het maken en behouden van vrienden, gepest worden of zelf pesten, zich onzeker voelen, erg de baas spelen of teveel aan volwassenen hangen.
De SOVA training richt zich op diverse sociale basisvaardigheden, zoals: kennismaken, iets vragen, nee zeggen, een praatje maken, kritiek krijgen en geven, samenspelen, omgaan met pestgedrag. Bij het aanleren van deze sociale vaardigheden wordt er o.a. gebruik gemaakt van videobeelden en rollenspelen.  

Middelbare school training
Het doel van deze training is het voorbereiden van basisschoolkinderen op de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Vooral bij kinderen met een verhoogde kwetsbaarheid, is een goede voorbereiding op grote veranderingen belangrijk. Bovendien leren de kinderen in de training vaardigheden die betrekking hebben op het zelfstandig functioneren, wat op de middelbare school meer gevraagd zal worden in vergelijking met de basisschool.

Dyslexie de baas
Dit is een behandelingsprotocol voor het beter kunnen hanteren van de psychosociale gevolgen van dyslexie. Het is geschikt voor dyslectische jongeren van 10 tot 16 jaar. Bij sommige jongeren kan dyslexie leiden tot faalangst, somberheid en minder zelfvertrouwen. Dit geldt voor basisschoolkinderen, maar in nog sterkere mate voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Op het voortgezet onderwijs wordt immers, wat lees- en schrijfvaardigheid betreft, een hogere verwerkingssnelheid verwacht dan op de basisschool. Met het oog op een goed verloop van de persoonlijkheidsontwikkeling van dyslectische jongeren is het belangrijk om aandacht te schenken aan de mogelijke sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie.

Denken + doen = durven
Dit is een cognitief-gedragstherapeutisch protocol voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Kinderen leren de negatieve gedachten die hun angst versterken identificeren, uitdagen, en vervangen door helpende gedachten. Voorbeelden van angstversterkende gedachten zijn “Ik haal het nooit”, “Niemand vindt mij aardig”, “Ik zal mijzelf voor schut zetten”, etc. Daarnaast leren kinderen de situaties die zij zijn gaan vermijden vanwege hun angst stap voor stap weer te doen, dit heet ‘exposure.

Vrienden programma
Het vrienden programma is een behandel- en preventieprogramma voor angst en depressie. Het is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma voor behandeling van angststoornissen en depressie. Het vrienden programma stimuleert het zelfvertrouwen, versterkt de emotionele veerkracht en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. Ook kan het gebruikt worden bij het aanpakken van bijv. faalangst en examenvrees. Er zijn drie verschillende leeftijdsgroepen, namelijk: kleuters (van 4 t/m 7 jaar), kinderen (van 8 t/m 12 jaar) en jongeren (12 t/m 16 jaar).

Doepressiecursus voor adolescenten
Deze cursus is geschikt voor adolescenten tussen de 16 en 21 jaar die lijden aan een depressieve stoornis of last hebben van depressieve klachten. In de cursus leren de jongeren een aantal vaardigheden waarmee ze hun depressieve gevoelens onder controle kunnen krijgen. De cursus is erop gericht om jongeren te activeren, zelf aan de slag te laten gaan met deze vaardigheden en dingen te gaan doen, vandaar de naam doepressiecursus.

Top