Veelgestelde vragen


Algemeen

Wat betekent de naam Kinderpraktijk HiPPO?
HiPPO is een acroniem van Hilversumse Praktijk voor Psychologie & Orthopedagogiek. Het is een Kinderpraktijk omdat er onderzoek en behandeling plaatsvindt bij kinderen en jongeren van 0 t/m 21 jaar.
Waar komt de naam Kinderpraktijk HiPPO eigenlijk vandaan?
Het woord hippo is een Latijns/Engels woord voor nijlpaard. Een nijlpaard ziet er uit als een lief en schattig diertje, maar schijn bedriegt: Als een krokodil en een nijlpaard samen ruzie hebben en ze zouden gaan vechten dan is de kans zeer groot dat de nijlpaard zal winnen. Dit zal helemaal het geval zijn als de nijlpaard kinderen heeft en die in de buurt zijn. De nijlpaard zal altijd opkomen voor haar jongen en het beschermen tegen gevaar. Bij mensen werkt het net zo. Dit is waarschijnlijk ook bij u het geval. Als er gevaar dreigt zal u uw kind beschermen en het opnemen voor u meest kwetsbare bezit, namelijk uw kind. Het zal in u geval waarschijnlijk niet om hetzelfde gevaar gaan als bij dieren, maar het kan ook een andere soort van bescherming zijn, namelijk bezorgdheid om de ontwikkeling, het gedrag en/of emoties. Vandaar dat de naam Kinderpraktijk HiPPO gekozen is. Twee nijlpaarden bij elkaar waarbij de grote nijlpaard (de ouder) het kleine nijlpaardje (het kind) beschermt en onder zijn/haar hoede neemt.


Aanmelden

Hoe kan ik mij het beste aanmelden bij de Kinderpraktijk?
Hoe kan ik mij het beste aanmelden bij Kinderpraktijk HiPPO?
• Telefonisch: 035 – 74 40 238
• E-mail: info@kinderpraktijkhippo.nl
• Via
het aanmeldingsformulier op de website
Ik wil graag met spoed een eerste afspraak maken, het gaat zo echt niet langer met mijn kind. Hoe kan ik dit regelen?
Wanneer u met spoed een afspraak wilt maken, kunt u zich het snelste telefonisch of per e-mail aanmelden. Geeft u alvast aan dat uw vraag spoedeisend is en met welke reden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen een afspraak maken voor een intakegesprek.
Met wat voor soort problemen kan ik mijn kind aanmelden bij de Kinderpraktijk?
Er zijn verschillende redenen waarom u kunt aankloppen bij Kinderpraktijk HiPPO. Kinderen en jongeren die thuis of op school moeilijkheden hebben met zichzelf of met anderen en die daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, kunnen bij ons terecht. Te denken valt aan: school- en leerproblemen, gedragsproblemen, sociale problemen, emotionele klachten en lichamelijke klachten. Ook ondersteunen wij ouders bij vragen over opvoedings- en gezinsproblemen.Zie voor meer informatie wanneer aanmelden.
Ik wil mijn kind aanmelden voor een groepstraining/-therapie, wanneer start er een groep?
Er wordt een groep gestart zodra er voldoende aanmeldingen zijn van kinderen/jongeren die goed bij elkaar passen wat betreft leeftijd, achtergrond en hulpvraag. Per training en per groep kan het dus verschillen hoe vaak er een groep start. Houdt u de website goed in de gaten, omdat de planning tussentijds bijgewerkt kan zijn. Voor het meest actuele beeld kunt u telefonisch contact opnemen met de Kinderpraktijk.
Ik wil mij als ouder(s) aanmelden voor een oudercursus, wanneer start er een groep?
Dit werkt hetzelfde als bij de groepstrainingen bij kinderen. Er wordt een groep gestart zodra er voldoende aanmeldingen zijn van ouders die goed bij elkaar passen wat betreft de leeftijd van hun kinderen/de jongeren en hulpvraag. Per training en per groep kan het dus verschillen hoe vaak er een groep start. Houdt u de website goed in de gaten, omdat de planning tussentijds bijgewerkt kan zijn. Voor het meest actuele beeld kunt u telefonisch contact opnemen met de Kinderpraktijk.


Eerste gesprek

Hoe werkt zo’n intakegesprek eigenlijk?
Voor het intakegesprek ontvangt u een informatiepakketje thuis met daarin de uitnodiging voor het intakegesprek en een vragenlijst. Het intakegesprek is een soort van informatie uitwisseling waarin we dieper in gaan op uw vragen. Daarnaast wordt nagegaan hoe de ontwikkeling vanaf de geboorte is verlopen. Nagegaan wordt wat de sterke kanten zijn betreffende de ontwikkeling en wat aandachtspunten zijn, die reden tot zorg zijn. Het intakegesprek doen wij bij voorkeur met beide ouders en duurt over het algemeen een uur. Voor meer informatie: zie werkwijze.
Mijn ex-partner en ik zijn gescheiden. Toch moeten we samen naar het eerste gesprek komen. Waarom mogen we niet elk apart komen?
Wij begrijpen het als u liever niet met u ex-partner samen wilt komen. Toch is het beter en in het belang van uw kind om samen te komen. Kinderen hebben namelijk twee ouders. Wanneer beide ouders voor het kind zorgen volgens een omgangsregeling, hebben zij dus allebei invloed op de ontwikkeling van hun kind. Wanneer ouders apart van elkaar hun wensen en zorgen kenbaar maken, blijken die vaak te verschillen. Het is dan onmogelijk om een goed plan te maken voor een onderzoek en/of behandeling waar beide ouders achter staan. We willen ze daarom tegelijkertijd spreken zodat we met elkaar tot een gezamenlijk plan kunnen komen. In het intakegesprek spreken we ook af hoe beide ouders betrokken zullen worden in het onderzoek en de behandeling. Deze transparantie zorgt ervoor dat ouders dezelfde informatie hebben en er dus geen onduidelijkheden ontstaan. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling wanneer beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten. Voor het behalen van de behandeldoelen kan het tevens nodig zijn dat beide ouders samen op gesprek komen. Hiervoor zullen tijdens de behandelplanbespreking afspraken worden gemaakt met ouders en de orthopedagoog.
Ik weiger om met mijn ex-partner samen naar een gesprek te komen ook al heeft hij of zij wel toestemming gegeven voor de behandeling. Mijn kind heeft echter wel dringend hulp nodig. Wat moet ik nu doen?
Kinderen profiteren veel meer van een behandeling als hun ouders in staat zijn om met elkaar over hun kind(eren) te communiceren. Wanneer de Kinderpraktijk bij de aanmelding inschat dat de situatie voor het kind zorgelijk is en het lukt ouders niet om samen naar het eerste gesprek te komen, kunnen we eigenlijk niet starten met het onderzoek en/of de behandeling. Wel kunnen ouders doorverwezen worden naar een mediator om eerst de onderlinge problemen samen op te lossen.


Onderzoek en behandeling

Waar vindt het onderzoek plaats?
De gesprekken met ouders, onderzoeken, behandelingen, begeleiding en de cursussen/trainingen vinden in principe altijd plaats bij de Kinderpraktijk. Mochten er redenen zijn waarom het beter is om ergens anders af te spreken, bijv. thuis of op school, dan kan hier in onderling overleg ook voor worden gekozen. Klik hier voor de adresgegevens van de Kinderpraktijk HiPPO.
Waarom vinden de onderzoeken bij voorkeur in de ochtend plaats?
Op deze manier wordt er onderzoek gedaan onder de meest optimale omstandigheden. Uw kind is in de ochtend nog niet moe van een dag naar school gaan.
Hoe kan ik helpen om mijn kind voor te bereiden op een psychologisch onderzoek?
Het belangrijkste is dat uw kind de nacht voorafgaand aan het onderzoek goed heeft geslapen en dus uitgerust naar het onderzoek komt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere tips om uw kind voor te bereiden, deze leest u op de pagina: Uw kind voorbereiden.


Vergoedingen

Ik heb mijn afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgebeld. Worden de kosten voor deze afspraak aan mij doorberekend?
U afspraak afzeggen/verzetten kan natuurlijk altijd een keer gebeuren, maar bel of mail uw afspraak wel 24 uur van te voren af. Bij te laat afzeggen moeten wij de kosten helaas in rekening brengen. Zie ook de pagina betalingsvoorwaarden. In het dossier noteren wij een ‘no-show’ voor afspraken die niet op tijd zijn afgebeld. Vanaf 2012 vergoedt de zorgverzekeraar de no-shows niet meer. Wij zijn daarom ook genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Deze regel geldt zowel voor de eerste- als de tweedelijnszorg. In uitzonderingsgevallen stoppen we na drie no-shows met de behandeling. Uit ervaring weten we dat cliënten dan niet genoeg gemotiveerd zijn en dat de behandeling niet meer effectief is. We gebruiken deze ruimte liever voor nieuwe cliënten.
Worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar?
De kosten van Kinderpraktijk HiPPO worden niet door alle verzekeringsmaatschappijen standaard vergoed. Veel zorgverzekeraars vergoeden echter wel (een deel van) de kosten voor eerstelijns psychologische zorg. Wij adviseren u dan ook altijd om vooraf zelf te informeren welke polisvoorwaarden bij uw verzekering geleden. De originele factuur kunt u aan de zorgverzekering opsturen. De Kinderpraktijk is niet verantwoordelijk voor de beslissing van uw zorgverzekeraar over het wel of niet vergoeden van de factuur. Wij vragen u dan ook altijd om zelf de rekening aan ons te betalen om deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar in te dienen.
Is behandeling ook mogelijk als de zorgverzekeraar niet vergoedt?
Ja, ook als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de zorgverzekeraar biedt de Kinderpraktijk begeleiding. De kosten zijn dan voor de ouders. De inhoud en aanpak van de behandeling bespreken we samen met ouders en/of leerkrachten.
Heeft de Kinderpraktijk contracten met zorgverzekeraars?
De Kinderpraktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Op deze manier blijft Kinderpraktijk HiPPO onafhankelijk en zelfstandig.
Wat zijn de kosten voor een onderzoek?
Er wordt per kind bekeken welke onderzoeken nodig zijn. De orthopedagoog bespreekt samen met u als ouders de inhoud en de kosten van het onderzoek. Er zijn een aantal voorbeelden van de inhoud en de kosten van psychologisch onderzoek bij de Kinderpraktijk opgesteld. Kijk hier voor een specificatie van de kosten per onderzoek en voor een combinatie.


Toestemming en gezag

Ik wil graag mijn kind aanmelden bij de Kinderpraktijk maar mijn ex-partner wil daar geen toestemming voor geven. Wat kan ik nu het beste doen?
Wanneer uw ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. Kinderpraktijk HiPPO houdt zich aan de wet- en regelgeving die is bepaald in de WGBO (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over uw kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van uw ex-partner niet aangetast.
Top