Vergoedingen

Kinderpraktijk HiPPO is een eerstelijnspraktijk. Wij zijn gekwalificeerd om een diagnose te stellen en te behandelen. Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor eerstelijns psychologische zorg. Wij sturen u de decalraties waarbij uzelf verantwoordelijk bent voor de betaling. De Kinderpraktijk is niet verantwoordelijk voor de beslissing van uw zorgverzekeraar over het wel of niet vergoeden van de factuur. Wij vragen u dan ook altijd om zelf de rekening aan ons te betalen om deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Wij adviseren u dan ook altijd om vooraf zelf te informeren welke polisvoorwaarden bij uw verzekering geleden.

De Kinderpraktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Op deze manier blijft de Kinderpraktijk onafhankelijk en zelfstandig.

Therapeut NVPA
Vergoeding in aanvullende pakketten als ‘Alternatieve Geneeswijze’. Door o.a. CZ, Delta Lloyd, Ohra, UVIT-maatschappijen en enkele kleinere zorgverzekeraars. Zowel kind als ouders krijgen de zorg vergoed.

Verder kunnen wij u nog de volgende tips geven:
• Onder de noemer Psychosociale hulpverlening/begeleiding kunt u de consulten bij de inkomstenbelasting opvoeren.
• Met een DSM IV-verklaring kunt u in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Klik voor meer informatie hier.

Belangrijk:
Omdat voorwaarden tussentijds kunnen veranderen kunt u geen rechten aan bovenstaande informatie ontlenen. Wij verzoeken u zelf navraag te doen naar de voorwaarden van uw verzekeraar en ons hierover zo volledig mogelijk te informeren. Informeer bijv. welke gegevens op de factuur moeten staan, dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Zakelijke informatie
Kvk nummer                                     :              55803970
AGB code zorgverlenerscode    :              94 – 012241
AGB code praktijk                           :              94 – 59651
Registratie                                          :              NVO Orthopedagoog-Generalist
NVO lidnummer                               :              10215
NVO registratienummer               :              b2426
NPVA therapeut lidnummer       :              102391

 

Voorwaarden
Op overeenkomsten tussen leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en haar cliënten zijn de Algemene voorwaarden NVO van toepassing.

Top